Illustratörstjänster

Priserna är en uppskattning. Kontakta mig gärna om du har frågor, eller behöver en prisbild efter din ambitionsnivå. Jag har F-skattesedel.

Timersättning 750kr/h + moms

Inlaga-Illustration

  • Inlaga enklare illustration, 1 st ( 2500 kr + moms)
  • Inlaga avancerad illustration, 1 st (från 3000 kr + moms) Priset beror på material, ambitionsnivå och den beräknade tidsåtgången för illustrationen.
  • Illustrationer i barnböcker bestäms genom överenskommelse med kunden.

Serieteckning/ Web-illustration

  • Seriestripp, ca 3 rutor (3000 – 4000 kr + moms)
  • Seriesida (6000 -7000kr + moms)
  • Illustration för web (5000 kr + moms)

Moms

  • Böcker och nyhetsmedia 6% moms
  • Reklam och övriga tjänster 25% moms